01-03-2021

На 17 февруари 2021 г. EFSA публикува външния научен доклад „Фуражни добавки и заместители, съдържащи полен, на пазара в ЕС: проучване на продуктите за пчели и други животински видове“ (Haefeker).

Докладът предоставя резултати и препоръки от проведено проучване върху наличието на европейския пазар на фуражни добавки и заместители, съдържащи полен, предназначени за пчели и други животински видове. Проучването има за цел и да подпомогне оценката на риска от генетично модифицирани фуражи, която се осъществява от Панел ГМО на EFSA.

Научният доклад е публикуван на електронната страница на EFSA на следния линк: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6461

 Във връзка с гореизложеното, EFSA удължи крайният срок за предоставяне на писмени коментари по обществената консултация, свързана с проектостановището на Научния комитет на EFSA относно „системен подход при оценката на риска за околната среда от множество стресови фактори при медоносните пчели“ до 4 март 2021 г.

Обществената консултация е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-scientific-committee-opinion-1.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив