11-05-2021

На 15 април 2021 г. EFSA стартира публична консултация в подкрепа на научната оценка на EFSA относно мандата, озаглавен „Защитата на животните по време на транспорт “, достъпна тук – https://www.efsa.europa.eu/en/news/animal-transport-help-us-prepare-our-assessment.

EFSA се интересува от мнението на различните заинтересовани страни дали научната оценка, която ще се извърши от нейните служители, ще обхване всички транспортни практики, които са от значение, практическите трудности, свързани с транспортирането на животни, както и информация относно всички налични записани микроклиматични данни от автомобилен или морски транспорт, доказващи връзка между микроклиматичните условия и всякакви неблагоприятни последици от хуманното отношение към животните по време на транспортиране.

Крайният срок за заинтересованите страни, които желаят да предоставят писмен коментар е до 10 юни 2021 г., като се използва електронната форма за коментар, достъпна тук: Public Consultation: PC-0003 (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив