08-12-2020

На 7 декември 2021г. EFSA стартира открита обществена консултация по проект на становище на Научния комитет на EFSA относно биологичната правдоподобност на немонотонните дозови реакции и тяхното въздействия върху оценката на риска. Този документ оценява биологичната значимост на очевидните немонотонни дозови реакции, идентифицирани във външния доклад, изготвен след изпълнение на грант на EFSA GP/EFSA/SCER/2014/01, фокусиращ се върху in vivo набора от данни, изпълняващ повечето контролни точки на визуален или статистически базиран анализ.

 Крайният срок за заинтересованите страни, които желаят да предоставят писмен коментар е 4 февруари 2021 г., като се използва електронната форма за коментар, достъпна тук – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Draft_SC_Opinion_non_monotonic_dose_responses.  

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

 

Допълнителна информация за обществената консултация е публикувана на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/news/have-your-say-draft-opinion-non-monotonic-dose-response.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив