24-09-2021

На 23.09.2021 г. EFSА стартира публична консултация относно доклад за оценка на активното вещество глифозат. От EFSA уточняват, че паралелно с настоящата публична консултация, на сайта на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) продължават и консултациите относно доклада за хармонизирана класификация и етикетиране, коментарите към който трябва да се изпращат директно до ECHA.

Заинтересованите страни се приканват да предоставят своите коментари по отношение на доклада за оценка на активното вещество глифозат към EFSA в срок до 22 ноември 2021 г.

Повече информация можете да получите на електронната страница на EFSA тук: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E7RMa/pc0086

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив