07-07-2022

Предната седмица Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартираха публична консултация относно съвместен доклад относно разработването на хармонизиран подход за методологиите за оценка на експозицията на остатъци от ветеринарномедицински продукти, фуражни добавки и пестициди в храни от животински произход.

Храната от животински произход може да съдържа следи от ветеринарни лекарства, както и фуражни добавки и пестициди. Наличието на остатъци в храни от животински произход е регламентирано от Европейския съюз, за ​​да се гарантира безопасността на потребителите.

Двете агенции на ЕС се обединиха по искане на Европейската комисия, за да хармонизират начина, по който извършват оценки на експозицията в храната, които досега се различаваха поради отделните регулаторни рамки в областта на ветеринарните лекарства, фуражните добавки и пестицидите.

Проектодокладът е изготвен от експерти от EMA, ЕОБХ, Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (JECFA) - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Съвместна среща на ФАО/СЗО относно остатъците от пестициди – JMPR - Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues - JMPR |Policy Support and Governance| Food and Agriculture Organization of the United Nations и от Европейската агенция по химикали (ECHA) - Homepage - ECHA (europa.eu). EMA и ЕОБХ предлагат набор от препоръки за хармонизиране и привеждане в съответствие на процесите на събиране на данни и оценки, за да се подобри последователността на резултатите в тези три области.

Заинтересованите могат да предоставят коментари до 31 август 2022 г., използвайки следния образец: form-submission-comments-scientific-guidelines_en.doc (live.com), който след това, следва да изпратите на: Vet-Guidelines@ema.europa.eu.

Допълнителна информация можете да откриете на електронната страница на ЕМА: Public consultation: Draft report on the development of a harmonised approach to exposure assessment methodologies for residues from veterinary medicinal products, feed additives and pesticides in food of animal origin | European Medicines Agency (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив