23-11-2020

На 19 ноември 2020г. EFSA стартира открита обществена консултация по проект на научен доклад по отношение на техническата помощ в областта на комуникацията на риска. Документът предоставя оценка на комуникация на риска и най-добрите практики от експерти и служители на EFSА. Той ще подпомогне Европейската комисия относно приложението на новият „Регламент за прозрачност“ от 2019 г. (Регламент (ЕС) 2019/1381): Общ план за комуникация на риска за безопасността на храните в ЕС.

Крайният срок за заинтересованите страни, които желаят да предоставят писмен коментар е 17 януари 2021 г., като се използва електронната форма за коментар, достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_Technical_assistance_risk_communication.

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

Допълнителна информация за обществената консултация, както и пълното съдържание на документа, могат да бъдат открити на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-report-technical-assistance.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив