08-10-2020

На 07 октомври 2020 г. панелът на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ) стартира открита обществена консултация по няколко раздела от проекта на научно становище относно максималните нива на кръстосано замърсяване за 24 антимикробни активни вещества в нецелеви фуражи. Тези раздели включват описание на предложената методология, която ще се използва в отговор на поставения в техническото задание № 1 мандат. Мандатът е свързан с развитието на антимикробна резистентност, и обвързаните с нея несигурности, както и установените пропуски в данните или други съображения.

Крайният срок за заинтересованите страни, които желаят да представят писмен коментар е 18 ноември 2020 г., като се използва електронната форма за коментари, достъпна тук -https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_AMR_GP_feed.

Допълнителна информация за обществената консултация е публикувана на електронната  страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-regards-maximum.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив