15-10-2020

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-update-risk-assessment-hexabromocyclododecanes

Краен срок за подаване на писмени коментари - 25.11.2020 г., на посочения по-горе линк.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив