02-02-2023

EFSA организира две публични събития, касаещи следните научни становища:

Бройлери и кокошки носачки и Телета, млечни крави, патици, гъски и пъдпъдъци, които ще се проведат онлайн съответно на 28 март и 25 май 2023 г.

Повече за двете събития може да научите на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/public-events-scientific-opinions-broilers-and-laying-hens-calves-dairy-cows-ducks-geese-and

Целта на тези събития е да представят работата, извършена от EFSA, в контекста на мандатите Farm to Fork, свързана с хуманното отношение към животните, по-специално за следните видове: бройлери, кокошки носачки, телета, млечни крави, патици, гъски и пъдпъдъци. Събитията са публични и всеки с интерес или опит в областта на хуманното отношение към животните може да вземе участие.

Регистрацията за тези събития ще бъде отворена:

  • на 28 февруари – за становището за бройлери и кокошки носачки;
  • на 19 април – за становището за телета, млечни крави, патици, гъски и пъдпъдъци.

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив