25-07-2022

На 18 юли EFSA стартира обществена консултация по своите проектонасоки за оценка на риска за медоносни пчели, земни пчели и самотни пчели в резултат на употребата на препарати за растителна защита.

По искане от Европейската комисия EFSA преразглежда документа с насоки, публикуван за първи път през 2013 г., като взема предвид новите научни знания, достигнати след това.

Коментари по документа с насоки, вкл. новите подходи в оценката на риска и приложението на статистическия анализ в полските наблюдения, можете да предоставите на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/bees-and-pesticides-draft-guidance-update-public-consultation

Крайният срок е 3 октомври 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив