03-04-2018

Радиационен контрол на питейни води като част от общия мониторинг в Българияд-р Радослав Лазарова, доц. д-р Иванка Йорданова, доц. д-р Донка Станева

LISTERIA MONOCYTOGENES – ПАТОГЕН В ХРАНИТЕ (ОБЗОР), д-р Десислава Бангиева, доц. д-р Валентин Русев

Архив