18-03-2015

На 26 септември 2008 г. се проведе Първата национална конференция на Българския Фокален център на EFSA- Програма на конференцията

Презентации:
1. EFSA, Scientific Cooperation and Focal Points, Ilias Papatryfon-представител на ЕFSA
2. Консултативен съвет на EFSA, ст.н.с.д-р Стефка Петрова,дм
3. Български фокален център на EFSA, ст.н.с.д-р Тери Врабчева,дм
4. Структура, цели, задачи и дейности на EFSA, ст.н.с.д-р Румяна Вачкова,дм
5. Биологични опасности в храните, ст.н.с.д-р Росица Еникова,дм
6. Добавки в храни и хранителни източници добавяни към храните, ст.н. с.д-рТатяна Вергиева,дм

7. Замърсители в хранителната верига, ст.н.с.д-р Тери Врабчева,дм
8. Научен панел по растително здраве, ст.н.с.д-р Оля Караджова

9. Партньорска проверка по оценка на риска от пестициди, ст.н.с.д-р Живка Халкова, дм
10. Научен панел"Здраве и благосъстояние на животните", ст.н.с.д-р Йордан Гогов
11. EFSA / NDA / DATEX - научно-експертна комисия по хранене: секция "Данни и експозиция-ст.н.с.д-р Констанца Ангелова,дм"


Снимки от Конференцията

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив