14-05-2021

На 26 май (сряда) 2021 г., EFSA организира първото виртуално събитие свързано с кариери, което ще се проведе под формата на уебинар.

Чрез това събитие, участниците ще имат възможност да се запознаят с възможностите за кариера в EFSA, текущите свободни позиции, съвети относно подаването на молби и информация за работната култура в EFSA.

Регистрацията за присъствие е отворена.

Краен срок за регистрация - 26 май 2021 г. до 11.00 (централно европейско лятно време), на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EFSAVirtualCareerEvent2021.

Участието в събитието е безплатно.

Повече информация за събитието е публикувана на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/register-first-efsa-virtual-career-event.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив