22-03-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува обявява за работна позиция: Team Leader Communications (Временна заетост, степен AD7).

Целта на тази покана е да се създаде набор от кандидати (списък с резерви), който ЕОБХ да  използва за набиране на персонал, когато позиция бъде свободна, с валидност до 31.12.2025г.

Повече информация е публикувана и на уебсайта на ЕОБХ, тук:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-communications-405

Краен срок за кандидатстване: 23.04.2024 г. в 23:59 (местно време).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив