18-04-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува обявява за работна позиция в научно направление: Микробиология на храните/фуражите, здравеопазване и хуманно отношение към животните (служител нает по договор, функционална група IV).

Целта на тази покана е да се създаде набор от кандидати (списък с резерви), който ЕОБХ да  използва за набиране на персонал, когато позиция бъде свободна, с валидност до 31.12.2025г.

Краен срок за кандидатстване: 09.05.2024 г. (23:59, местно време), като следвате инструкциите в ПРИЛОЖЕНИЕТО на уебсайта на ЕОБХ, тук:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-food-feed-microbiology-animal-health-welfare-408

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив