14-03-2022

В унисон с провежданата от Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) политика на мултилингвизъм за по-широка достъпност, Ви информираме, че EFSA разширява езиковия режим на своя уебсайт, като добавя 5 допълнителни официални езика на ЕСгръцки, нидерландски, полски, португалски и шведски към досегашните английски, френски, немски, италиански и испански.

Отсега нататък новото онлайн съдържание на уебсайта на EFSA ще бъде машинно превеждано, чрез eTranslation (инструмент, създаден и поддържан от ГД „Преводи“ на Европейската комисия), като ще се следи качеството на превода.

Моля последвайте линка - Widening the multilingualism of EFSA online communications in the digital age | EFSA (europa.eu) , за да прочетете повече!

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив