17-03-2015

Изявление на EFSA
Ревизирана оценка на експозицията на стевиол гликозиди, предложени за използване като добавка към храни
Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия
Кратко резюме
По искане на Европейската комисия EFSA изготви ревизирана оценка на експозицията на стевиол гликозиди, използвани като добавка към храни, за деца и възрастни, въз основа на изменение в употребата. Ревизираните оценки на експозицията за Етап 2 бяха изчислени, използвайки същата методология, която беше използвана от Панела по добавки към храни и източници на нутриенти в становището му по стевиол гликозиди и с предложените ревизирани нива на използване и данните за индивидуалната консумация на деца и възрастни. Средната очаквана хранителна експозиция на стевиол гликозиди, изразена като стевиол еквивалент при европейските деца (на възраст от 1 до 14 години) варираше от 0.4 до 6.4 mg/kg телесно тегло/ден (bw/ден) и от 1.7 до 16.3 mg/kg bw/ден в 95-тия персентил. След прегледа на широката база данни на EFSA, се счете, че е необходима корекция за консумацията на безалкохолни ароматизирани напитки от деца. Коригираните оценки на консумацията варират в 95-тия персентил от 1.0 до 12.7 mg/kg bw/ден за деца. Оценките на експозицията, изчислени за възрастното население на Обединеното кралство, дават средна хранителна експозиция на стевиол гликозиди, изразени като стевиол еквивалент от 1.9-2.3 mg/kg bw/ден и от 5.6-6.8 mg/kg bw/ден за големите консуматори (97.5-ти персентил). Основен принос за общата очаквана експозиция на стевиол гликозиди са безалкохолните ароматизирани напитки и за двете популации.

Ключови думи
Стевиол гликозиди, експозиция

Резюме
По искане на Европейската комисия EFSA изготви ревизирана оценка на експозицията на стевиол гликозиди, използвани като добавка към храни, за деца и възрастни, въз основа на изменение в употребата. Няколко бази данни за консумация на храни бяха използвани за извършване на ревизираната оценка на експозицията. За деца бяха използвани данни от проекта EXPOCHI и проучването на Обединеното кралство NDNS. За възрастни оценките се основаваха само на данни за Обединеното кралство.
За възрастни оценките на експозицията дават средна хранителна експозиция на стевиол гликозиди, изразени като стевиол еквиваленти от 1.9-2.3 mg/kg bw/ден и от 5.6-6.8 mg/kg bw/ден за високи експозиции (97.5-ти персентил), като основният принос се дава от безалкохолни ароматизирани напитки, трапезни подсладители, бира и сайдер.
За европейските деца (на възраст от 1-14 години), оценката на експозицията дава средна хранителна експозиция на стевиол гликозиди, изразени като стевиол еквивалент, от 0.4-6.4 mg/kg bw/ден; на високото ниво (95ти/97.5ти персентил), оценките на експозицията варират от 1.7 до 16.3 mg/kg bw/ден.
Вземайки пред вид ограниченията на данните за консумация, оценките могат да се считат за консервативни, както и в становището на Панела ANS (2010).
Широката база данни на EFSA беше използвана за идентифициране и оценяване на несигурността, дължаща се на данните за консумация от групата на безалкохолните ароматизирани напитки, основен източник на експозиция и при деца, и при възрастни.
От тези данни не се наблюдава обща тенденция по отношение на разликата между нивата на консумация на нискокалорични безалкохолни напитки и безалкохолни напитки с нормални калории. Така че, нивата на консумация на безалкохолни напитки с нормална калоричност се отчетоха като приемливо приближение на нивата на консумация на нискокалоричните безалкохолни напитки, така че оценките на експозицията за възрастни не бяха коригирани.
За деца данните от EXPOCHI за консумацията на безалкохолни напитки бяха определени като общо по-високи от тези за консумацията на нискокалорични безалкохолни напитки от широката база данни на EFSA с коефициент 2. Следователно, данните от базата данни на EFSA бяха използвани за коригиране на консумацията на тази група храни. Коригираните оценки на експозицията за деца-големи консуматори (95ти персентил) варират от 1.0 до 12.7 mg/kg bw/ден.
Ревизираните средни оценки на експозицията се различават много малко от тези, предоставени от становището на Панела ANS (2010). Използвайки широката база данни на EFSA, горната граница на оценката на високата експозиция намалява от максимум 17.2 от становището на Панела ANS до 12.7 mg/kg bw/ден за деца, но експозицията на деца-големи консуматори все още е над приемливия дневен прием (ADI) от 4 mg/kg bw/ден в няколко страни.

Архив