12-06-2023

Тринадесетата среща на високо равнище, касаеща изследванията в областта на регулирането (GSRS23), ще се проведе на 27 и 28 септември 2023 г. в Парма, Италия (присъствено и онлайн). Събитието е организирано съвместно от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и Глобалната коалиция за научни изследвания в областта на регулирането (GCRSR). Темата на тазгодишната среща е „Нововъзникващи технологии за безопасност на храните и лекарствата“, а подробна информация ще намерите тук:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/13th-global-summit-regulatory-science-gsrs23.

Крайният срок за регистрация е 1 юли 2023 г.:

https://gcrsr.net/2023-gsrs/

Моля, имайте предвид, че на 26 септември след обяд ще се проведат два паралелни семинара: за новите подходи прилагани при наноматериалите и за настоящето и бъдещето на изкуствения интелект и значението му за прозрачността в изследванията в областта на регулирането.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив