11-04-2022

Предстоят следните две срещи, организирани от ЕОБХ, регистрациите за които са отворени:

  • 140-то пленарно заседание на панел Здраве на животните и хуманно отношение към тях, което ще се състои на 4 и 5 май 2022 г. Повече информация за дневния ред на заседанието и форма за регистрация са достъпни на електронната страница на ЕОБХ на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/140th-plenary-meeting-ahaw-panel-open-observers

 

  • 29-та среща на Мрежата за управление на пестицидите, която ще се проведе на 28 април 2022 г. Повече информация за дневния ред и форма за регистрация са достъпни на електронната страница на ЕОБХ на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/29th-open-meeting-efsa-pesticide-steering-network

 

И двете срещи са отворени за наблюдатели.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив