07-03-2022

Регистрацията за наблюдение на поредното, 101-во пленарно заседание на Панела на ЕОБХ – „Здраве на растенията“, вече е отворена.

Събитието ще се проведе онлайн на 30 и 31 март 2022 г., съответно от 09:00-18:00 ч. на 30-ти март и от 09:00-13:00 ч. на 31-ви март.

Регистрацията за наблюдатели е отворена до 17:00 ч. (CET) на 23 март 2022 г.

Повече информация за дневния ред на заседанието и форма за регистрация са достъпни на електронната страница на ЕFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/101st-plh-plenary-meeting-open-observers.

Участието в събитието е безплатно.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив