11-10-2021

Регистрацията за наблюдение на 113-тото пленарно заседание на Панела по продукти за растителна защита и техните остатъци вече е отворена.

Събитието ще се проведе онлайн на 10 ноември 2021 г. от 09:30 до 17:30 ч. (централноевропейско лятно време).

Регистрацията за наблюдатели е отворена до 27 октомври 2021 г. в 23:00 ч. (централноевропейско лятно време).

Повече информация за дневния ред на заседанието и форма за регистрация са достъпни на електронната страница на ЕFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/113th-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and-their-residues

Участието в събитието е безплатно.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив