13-10-2021

Регистрацията за наблюдатели на 118-тото пленарно заседание на Панел „Хранене, нови храни и алергени в храни“ е отворена.

Събитието ще се проведе онлайн на 27 и 28 октомври от 09:00 до 18:00 ч. (централноевропейско лятно време).

Регистрацията за наблюдатели е отворена до 24 октомври 2021 г. в 23:59 ч. (централноевропейско лятно време).

Повече информация за дневния ред на заседанието и форма за регистрация са достъпни на електронната страница на ЕFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/118th-plenary-meeting-nda-panel

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив