04-11-2021

Регистрацията за наблюдатели на 147-тото пленарно заседание на Панел ГМО вече е отворена.

Събитието ще се проведе онлайн на 1 и 2 декември 2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. (централноевропейско лятно време).

Регистрацията за наблюдатели е отворена до 17 ноември 2021 г. (23:59 ч. централноевропейско лятно време).

Повече информация за дневния ред на заседанието и форма за регистрация са достъпни на електронната страница на ЕFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/147th-plenary-meeting-gmo-panel-open-observers

Участието в това събитие е безплатно.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив