10-02-2022

Уебинарът, свързан с процедурата за разрешаване на ГМО, ще се състои на 3 март 2022 г. от 11:00 до 12:30 ч. (Централноевропейско време).

Целта на този уебинар е да изясни стъпка по стъпка процеса на разрешаване на ГМО – от създаване на акаунт до оценка на риска, приемане и публикуване. Експерти от EFSA ще представят и новите изисквания, свързани с поверителността и обществените консултации.

На събитието са поканени да присъстват представители на бизнес оператори, малки и средни предприятия и лаборатории.

Регистрацията е отворена до 2 март, 10:00 ч. (Централноевропейско време).

По-подробна информация за събитието е достъпна на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-application-procedure-gmo

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив