31-05-2021

Пълното съдържание на Регламент (ЕС) 2016/429 относно заразните болести по животните, можете да намерите тук -  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=BG

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив