17-03-2015


През 2010 г. EFSA представи 565 научни разработки по много важни проблеми, включително, между другите, оценка на рисковете за хора и животни, свързани с Ку треска и грип H1N1, обосновка на научната база за 1224 здравни претенции за “общо функциониране”, както и преоценка на безопасността на материала за контакт с храни бисфенол А.

Подчертавайки ангажирането на EFSA в нови и възникващи области на науката, Научният комитет изготви ръководство за нанотехнологии и научен доклад за ендокринно активни вещества.

Сътрудничеството с международни партньори като СЗО и общите научни становища, разработени заедно със сродни агенции от ЕС беше също отличителен белег на работата на Органа през годината. През 2010 г. EFSA стартира обществени покани за подновяване на членството в Панелите си ANS и CEF и за разширяване на списъка с резервите за Научния комитет и осем други научни панели.

Почти две трети от научните материали на EFSA през 2010 г. касаят оценката на безопасността на продукти и вещества и оценка на научната обосновка на здравни претенции, свързани с храни. EFSA даде и значителен принос е областта на оценката на риска за околната среда (ERA) във връзка с регулирани продукти. Например Панелът по ГМО актуализира ръководството за кандидатите за ERA от ГМ растения, а Панелът по продукти за растителна защита и техните остатъци публикува научно становище за ERA за пестициди.

Предоставянето на спешни научни съвети е също основна част от услугите, които EFSA извършва за управляващите риска в Европа. През 2010 EFSA предостави спешни консултации за хлормекуат в трапезно грозде и възможно замърсяване по хранителната верига, свързано с изригването на вулкана Ейафятлайокутл в Исландия.

През 2010 г. EFSA отдели голямо внимание на научното сътрудничество и работата в мрежа със страните членки, укрепвайки връзките с Консултативния форум и националните фокални центрове и привличайки увеличен брой кандидатури в базата си данни от научни експерти, в сравнение с предишни години. Органът отдели €7.8 милиона в грантове и договори за специализирани национални организации, които могат да го подпомагат в дейността му. Освен това през 2010 г. EFSA пусна своята Разширена база данни за консумация на храни, ценен инструмент, който подобрява точността на оценките на експозицията, изготвяни от EFSA и е споделен със страните членки.

През 2010 г. Управителният борд прие стратегията на EFSA за комуникациите за периода 2010-2013. С информацията от изследванията и обратната връзка от партньорите на EFSA и ключовите играчи, тя прокарва пътя за по-ефективни и ефикасни комуникации на Органа в бъдеще. Едно значимо изследване през 2010 г. беше изследването на Евробарометър за осъзнаването от страна на консуматорите на рисковете, свързани с храните. За подобряване на кохерентността в комуникацията на риска в ЕС EFSA продължи да укрепва сътрудничеството си със страните членки чрез работната група на Консултативния форум по комуникации. Проактивният подход на Органа към ангажиране с партньорски организации беше потвърден от официални посещения в Парма на Президента на Комисията Жозе Мануел Барозу и Комитета на Парламента на Европа по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Освен осигуряването на обосновани научни съвети на управляващите риска в Европа, през 2010 г. EFSA използва възможността да оцени своите собствени структури и процеси. Целта на тази широка самооценка, която ще завърши през 2011 г. трябва да даде възможност на Органа да стане по-ефективен, по-добре да предвижда промените в средата, в която работи и да използва най-добре ресурсите си пред вид нарастващото работно натоварване. Органът предприе и широко преразглеждане по отношение на по-нататъшното укрепване на вътрешните си процедури, касаещи независимостта, критични за спечелването на по-голямо доверие в работата му.

Януари

EFSA и ECDC издадоха доклада за зоонози и взривове, свързани с храни в ЕС за 2008

Германският федерален институт за оценка на риска (BfR) посети EFSA

EFSA потвърди пилешкото месо като главен източник на кампилобактериоза при хора

EFSA преразгледа оценката на експозицията на ликопен като оцветител за храни

Февруари

EFSA публикува втора серия становища по здравни претенции за “общо функциониране”

Агенциите на ЕС се включиха в диалог с Президента на ЕК Барозу за приноса им към развитието на Европа

Общо мероприятие на EFSA и Испанската агенция по безопасност на храните: “Науката в подкрепа на контрола на риска за вносни стоки”

Март

Стартира Журнала на EFSA

EFSA стартира Разширената си база данни за консумация на храни в Европа

EFSA публикува европейски преглед на нивата на диоксин в храни за хора и животни

EFSA определи референтни стойности за някои нутриенти

EFSA консултира европейски и международни експерти по бисфенол А

Европейският комисар по здраве и потребители Джон Дали посети EFSA

EFSA пусна изследване за Campylobacter и Salmonella в ЕС

Април

EFSA издаде спешни научни съвети за краткосрочните рискове за безопасността на храните за хора и животни в ЕС след изригването на вулкана в Исландия

EFSA оцени възможните рискове от пестицида хлормекуат в грозде

EFSA намали поносимия прием на меламин

EFSA оцени здравните последици от олово в храни

EFSA оцени безопасността на стевиолните гликозиди

Президентът на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу посети EFSA

Май

EFSA разгледа бъдещи насоки за дейности по събиране на данни

Общо мероприятие на EFSA и --EC DG SANCO: “Могат ли науката и иновацията да изградят по-устойчива хранителна верига?”

EFSA издаде научна консултация по Ку треска

EFSA чества Седмицата на Европа – Festa dell’Europa

Юни

Управителният борд на EFSA назначи нови седем члена

EFSA се включи в диалог с ключовите играчи по здравни претенции

EFSA оцени факторите, допринасящи за MRSA при прасета

EFSA публикува становище за съображения по безопасността на храните във връзка със заболявания при хора от новия грипен вирус H1N1

EFSA беше домакин и пусна в мрежата съвещание в Берлин със страните членки по оценка на риска за околната среда от ГМ растения

EFSA осигури научни съвети за разпространението на билката амброзия (Ambrosia)

EFSA прие делегация на Комитета на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI)

EFSA допринесе за мероприятията на ЕС в World Expo 2010 в Шанхай

Юли

EFSA намали ADI за амарант, завършвайки преоценката на азо оцветители за храни

EFSA публикува втори годишен доклад за остатъци от пестициди в храни

EFSA изготви ново научно становище по оценка на възможната алергенност на ГМО

EFSA стартира обществена консултация по Стратегията си за комуникации за 2010-2013

EFSA публикува данни за нива на PCBs в храни

EFSA приключи 4-годишната работа по морски биотоксини

EFSA издаде ръководство за “риск-полза” анализ на храни във връзка с човешкото здраве

Август

EFSA стартира обществена консултация по практиката да се събират пера от живи гъски за производство на пух

EFSA публикува научно становище за ролята на кърлежите в предаване на болести по животните и тяхното географско разпределение в Европа

Септември

EFSA актуализира съветите си за бисфенол А

EFSA разгледа най-новите изследвания по клониране на животни

EFSA бе домакин на съвещание с неправителствени организации по генетично модифицирани организми

EFSA публикува научно становище по безопасността и ефикасността на използването на рециклирана топла вода като техника за деконтаминиране на животински трупове за добиване на месо

Октомври

EFSA изготви съвети за 808 здравни претенции

EFSA организира техническо съвещание с ключовите играчи по благополучието на животните по време на транспортиране

EFSA организира 15-тия си колоквиум по възникващи рискове

Датската администрация по ветеринарно дело и храни и Националния институт по храните към Университета на Дания посетиха EFSA

Ноември

EFSA публикува своя Евробарометър по схващанията на консуматорите от ЕС за рисковете, свързани с храните

EFSA публикува ръководство за въздействието на ГМ растения върху околната среда

EFSA завърши първия етап от изчерпателния преглед на безопасността на ароматизантите

EFSA и Европейския център по превенция и контрол на болестите подновиха Меморандума си за разбирателство

Декември

Управителният борд на EFSA прие план за работа и бюджет за 2011 г.

EFSA оцени възможните здравни рискове за деца от нитрати в листните зеленчуци

EFSA и индустрията обменят възгледи по ръководство за здравни претенции за стомашночревната и имунната система

EFSA организира Първото съвещание на научната мрежа за оценка на риска за здравето на растенията

Key figures 2010

Ключови цифри за 2010 г.

 

Научна продукция                                                                                           565

Обществени консултации                                                                                  91

Договори и грантове                                                                                          98

Посещения на уебсайта                                                                                             3 милиона

Абонати на електронните новини                                                                     26934

Отразяване в медиите (статии)                                                                       8330

Персонал на EFSA през декември 2010                                                            433

Пленарни съвещания                                                                                        98

Съвещания на работни групи                                                                          994

 

Финанси на EFSA – 2010 г.

Поели сме отговорност да гарантираме, че храната в Европа е безопасна

Бюджет по дейности (виж диаграмата по-долу)

Дейност 1 = Предоставяне на научни становища и съвети и подходи за оценка на риска

Дейност 2 = Оценка на продукти, вещества и претенции, подлежащи на оторизация

Дейност 3 = Събиране на данни, научно сътрудничество и работа в мрежа

Дейност 4 = Комуникация и диалог

Управление 5 = Управление

 

Изпълнение на бюджета (виж диаграмата по-долу)

 

Архив