07-06-2024

На 7-ми юни 2024 г.! Присъединете се към Центъра за оценка на риска по хранителната верига, за да отбележим заедно Световният ден за безопасност на храните - #WorldFoodSafetyDay

 

Тази година той е посветен на готовността на държавите за предприемане на спешни мерки при възникване на хранителни взривове.

 

Европейският орган по безопасност на храните подпомага повишаването осведомеността на гражданите на ЕС, чрез кампанията #Safe2EatEU  - Safe2Eat | EFSA (europa.eu)

 

„При неочаквани предизвикателства, свързани с безопасността на храните, ние сме подготвени за всичко - от дребни инциденти, до злоупотреби с храни! Всеки има роля за осигуряване безопасността на храните, включително всички НИЕ!"

 

https://focalpointbg.com/files/WFSday.png

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив