12-08-2019

Във връзка с прилагане на ревизирания Общ закон за храните (General Food Law), EFSA обявява свободни работни позиции в няколко от основните си направления на дейност.

 За повече информация моля посетете следните линкове, в зависимост от сферата, която Ви интересува. 

  1. Scientific Officer – Regulatory Science - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-regulatory-science-139;
  2. Scientific Officer – Toxicology - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-toxicology-137;
  3. Engagement & Scientific Cooperation Officer - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/engagement-scientific-cooperation-officer-140;
  4. Data Officer - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/data-officer-135;
  5. Procurement Officer - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/procurement-officer-144;
  6. Talent Selection Officer - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/talent-selection-officer-133 и
  7. Legal Officer - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-141.

 Краен срок за кандидатстване – 10-ти септември 2019 г.

 Въпроси можете за отправяте на посочения е-мейл: recruitment@efsa.europa.eu.

Архив