14-08-2023

EFSA обяви следните пет свободни работни позиции:

 

С краен срок за кандидатстване 4 септември 2023 г.

 

С краен срок за кандидатстване 4 септември 2023 г.

 

С краен срок за кандидатстване 14 септември 2023 г.

 

С краен срок за кандидатстване 18 септември 2023 г.

 

С краен срок за кандидатстване 21 септември 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив