18-03-2015

На 10 и 11 март 2009 в Министерство на земеделието и храните се проведе семинар "Оценката на риска и неговата институционална рамка". Семинарът бе организиран от European Commissions DGEnlargementв рамките на TAIEX.

АGENDA


alt


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив