31-01-2022

EFSA организира онлайн семинар от 7-ми до 9-ти март 2022 г., насочен към заинтересованите страни от държави членки на ЕС на тема: „Нови методологични подходи в оценката на риска на невротоксичност по време развитието и тяхното използване в оценката на риска от химически замърсители“.

Целите на семинара са да актуализира информацията, с която разполагат заинтересованите страни относно постигнатия напредък в областта, да се представят казуси, при които са били използвани нови методологични подходи в оценката на риска на невротоксичност по време развитието в извършваните от EFSA оценки на риска от химически замърсители, както  и да се дефинира какво е необходимо за проектиране на пътна карта за използване на новите подходи в оценката на риска от химически замърсители (т.нар. in vitro testing battery – IVB). Семинарът е насочен специално към управляващите рисковете по хранителната верига в Европа, както и регулаторните органи, участващи в оценката на риска от химически замърсители.

Крайният срок за регистрация за семинара е 15 февруари 2022 г.

Детайли относно онлайн събитието (дневен ред) и указания за регистрация са достъпни на специалната страница на уебсайта на EFSA тук.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив