28-02-2022

EFSA организира Семинар за заинтересованите страни относно следващата актуализация на Ръководството на EFSA за нехранителната експозиция на пестициди, който ще се проведе онлайн на 28 март 2022 г.

Основната цел на семинара е да се обсъди подходът, който трябва да се приложи при следващата актуализация. Насочен е към всеки, който се интересува от оценката на нехранителната експозиция на пестициди – представители на индустрията, компетентните органи на държавите членки, академичните среди, публични и частни изследователски институти, неправителствени организации и др.

Крайният срок за регистрация е 14 март 2022 г., 12 ч. (CET).

Допълнителна информация за онлайн събитието е достъпна на следната страница на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/stakeholder-workshop-next-update-efsa-guidance-non-dietary-exposure-pesticides

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив