05-12-2022

EFSA организира семинар, който има за цел да разпространи ревизираната методика за анализ на Бенчмарк дозата (Benchmark dose – BMD) в своето актуализирано ръководство и да подкрепи прилагането му в платформата за анализ на BMD R4EU.

Семинарът ще се състои следобед на 15 февруари и сутринта на 16 февруари и е разделен на следните две части:

  • Представяне на новото ръководство, промените в сравнение с предишната версия и препоръчания подход на EFSA за анализ на BMD;
  • Демонстрация на новия подход при използване на платформата за анализ на BMD R4EU с казуси, свързани с пестициди.

Регистрацията е до 9 януари 2023 г. в 12:00 ч. (CET) на следния линк:

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/369/workshop-on-efsas-updated-guidance-on-the-use-of-the-benchmark-dose-approach-in-risk-assessment

По-подробна информация за събитието може да получите на електронния адрес на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/register-now-deadline-9-january-workshop-efsas-updated-guidance-use-benchmark-dose-approach

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив