05-01-2023

На 7 и 8 март 2023 г. EFSA организира семинар на тема „Лабораторията за храни и фуражи на бъдещето“ предназначен за заинтересованите страни в областта на новите хранителни/фуражни източници и технологии. Семинарът ще се състои присъствено в Милано. Неговата цел е да събере информация относно слабостите, идентифицирани от EFSA при разработването на проекта за осигуряване на оценката на безопасността на нови източници на храна/фураж и производствени технологии; да представи преглед на изследователските методи, използвани за идентифициране слабостите/пропуските и да идентифицира допълнителни източници на храни и фуражи и производствени технологии, представляващи интерес.

Желаещите да участват в семинара могат да се регистрират на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/future-food-and-feed-lab-stakeholder-workshop-new-foodfeed-sources-and-technologies

Крайният срок за регистрация е 11 януари 2023 г. в 10:00 ч. (CET).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив