17-03-2015

Експозицията на кадмий е свързана с неблагоприятни ефекти върху здравето, включително рак и увреждане на бъбреците. Определени са максимални нива за някои групи храни в ЕС. След искането на Европейската комисия към EFSA да ревизира оценката на риска за тежки метали като кадмий, EFSA пусна запитване за данни, което получи мощен отговор от страните членки. Въпреки краткия срок EFSA получи изчерпателен отговор. За да могат всички желаещи страни членки да подадат данни, срокът беше удължен до януари 2008 г. Отчитайки периода от 2003 до 2007 г. 18 страни членки, Исландия, Австралия и някои търговски източници подадоха 140000 аналитични резултати. Допълнителни данни бяха изпратени за периода преди 2003 г. Заедно с данните от по-ранна програма на ЕС за научно сътрудничество, в базата данни на EFSA има над 180000 резултати. Понастоящем данните се обобщават от експерти на EFSA. Кадмият се намира в околната среда като резултат от човешка дейност и природни процеси и лесно попада в хранителната верига и водите. Храните и цигареният дим се считат за основните източници на човешкия прием на кадмий.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178656558112.htm

Архив