12-03-2019

Информация от EFSA, във връзка с еднодневен симпозиум за популяризиране на резултатите по проект G-RAID (Generic approaches for Risk Assessment of Infectious animal Disease introduction).

Основна цел на проекта е стандартизиране на входящите данни и прилаганите алгоритми за оценка на риска при инфекциозни заболявания по животните.

 Симпозиумът ще се състои на 15 май 2019 г., в Нидерландия.

 Краен срок за регистрация - 18 март 2019 г.

 Повече информация е достъпна в приложения документ, на следния линк: https://www.wur.nl/en/show/SYMPOSIUM-Generic-risk-assessment-for-introduction-of-animal-diseases.htm.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив