23-09-2021

Съвместния изследователски център (Joint Research Centre - JRC) на Европейската комисия публикува покана за кандидатстване за свободна работна позиция - Служител по научни проекти.

Свободното място е в звеното за химическа безопасност и алтернативни методи, което включва Референтната лаборатория на Европейския съюз за алтернативи на тестването върху животни (EURL ECVAM) и е част от дирекцията на Съвместния изследователски център за здраве, потребители и справочни материали. JRC търси да назначи динамично и силно мотивирано лице с подходящ опит, припокриващ се с  дейността на EURL ECVAM в областта на биологичните продукти (напр. ваксини, антитела, хормони), обхващащи разработването, производството, тестването за безопасност и контрола на качеството.

Допълнителна информация за Съвместния изследователски център (Joint Research Centre - JRC) на Европейската комисия, можете да откриете тук – https://ec.europa.eu/jrc/en

Крайният срок за кандидатстване е 29 октомври 2021 г., полунощ  (централно европейско време), като се използва електронната страница на Европейската комисия, достъпна тук - https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR&type=AX.

С избрания кандидат ще бъде подписан договор с продължителност до 36 месеца, с възможност за подновяване на договора до максимум 6 години.

Архив