13-02-2024

EFSA организира специализиран курс на тема „In silico models and other relevant modelling approaches“, регистрацията за който е стартирала. Курсът ще се проведе онлайн и ще представи основните принципи на компютърното моделиране на токсикологични здравни показатели.

Участници:

Участници в обучението могат да бъдат само представители на организациите, включени в списъка на EFSA по чл. 36.

EFSA си запазва правото да избере участниците от всички регистрирани. Ако броят на регистрираните надвишава наличните места, ще се прилага принципът „първият по време е първи по право“. Всички регистрирани ще бъдат информирани за това дали ще участват в обучението, а избраните ще получат достъп.

Цел:

Придобитите знания да бъдат използвани в партньорските инициативи на EFSA, което ще допринесе за устойчивостта и хармонизирането на процеса на оценка на безопасността на храните в ЕС.

Обхват:

В този курс ще научите:

Statistical and rule base quantitative structure activity models (QSARs) и как да се оцени резултатът от тези прогнози;

Read-across, най-широко прилаган в случаите когато оскъдните данни за токсикологичните свойства на едно целево съединение се прогнозират на база налични данни за подобни съединения;

TTC (threshold of toxicological concern), използван за неизвестни съединения, срещащи се в ниски концентрации в храни/фуражи;

∙ Упражнения за работа с инструменти като QSAR или Vega.

Структура:

Обучението се състои от 4 модула с обща продължителност 6 часа. Всеки модул ще съдържа една презентация и няколко теста. Ще бъдат проведени и уебинари за подпомагане на участниците в преминаване на тестовете.

Модулите за онлайн обучение ще са активни от 15 март до 15 май 2024 г.

Крайният срок за регистрация е 29 февруари 2024 г. на следния линк:

https://www.item.fraunhofer.de/en/events/efsa-trainings.html#faq_faqitem_292083243-answer

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив