27-09-2019

Публикуван е втори специализиран брой на периодичното издание на EFSA, съдържащ технически доклади от проведените специализациите на втората група стипендианти в рамките на програмата EU-FORA.

Информацията е достъпна на електронната страница на EFSA, на следния линк https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/toc/18314732/2019/17/S2

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив