26-03-2020

EFSA стартира специална електронна страница, посветена на Международната година за растително здраве - 2020, на която можете да се запознаете с дейностите, които EFSA, съвместно с нейните партньори извършва за борба с вредителите по растенията, и защитата на посевите, парковете и градините на територията на Европа. Страницата ще бъде  периодично актуализирана през годината с новини и информация по отношение на дейностите, насочени към повишаване на вниманието към растителното здраве в и извън Европа, извършвани както от EFSA, така и от Международната организация за защита на растенията (IPPC) и Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO)

Растенията съставляват 80 % от храната, която консумираме. Същевременно, те са под постоянна атака от вредители, като FAO изчислява, че до 40 % от хранителните култури се унищожават в световен мащаб всяка година. Фактори като изменението на климата, глобализацията на търговията и туризма влошават ситуацията. Ето защо ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията (IYPH): за повишаване на осведомеността за това как защитата на растенията може да помогне за премахване на глада, намаляване на бедността, опазване на околната среда, засилване на икономическото развитие, и допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

2020 г. е не само Международната година за растително здраве, но и годината, когато новият Закон за здравето на растенията ще започне да се прилага в ЕС. EFSA изпълнява няколко взаимосвързани проекта, които подкрепят усилията на Европейската комисия да защити ЕС от вредители и болести по растенията, и да помогне на държавите членки да се подготвят за бъдещи заплахи. Освен това, EFSA планира през цялата година дейности, посветени на Международната година за растително здраве, които също ще бъдат споделяни на новия уебсайт.

Този специализиран микросайт  позволява на потребителите да се задълбочат в няколко различни тематики и да изследват работата по тях, като сканиране на хоризонта, дейността, която EFSA извършва, за да проследява появяващите се вредители; надзор на вредителите, за който EFSA предоставя инструментариум, който включва карти за проучване на вредители, насоки за проучване и статистически инструменти; 20-те приоритетни вредители, определени от Европейската комисия; високорисковите растения, за които има забрана за внос в ЕС; както и оценки на риска от вредители и категоризация на вредителите.

Специалната електронна страница, посветена на Международната година за растително здраве, е достъпна на следния линк - https://bit.ly/2vN3pMy

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив