12-04-2024

EFSA организира среща на заинтересованите страни свързана със защитата на еднокопитните животни. Събитието има за цел да подготви заинтересованите страни и EFSA за открит и редовен диалог. Заинтересованите страни ще имат възможност да се запознаят с работата на EFSA свързана с хуманното отношение към животните и да се включат в дискусия за предизвикателствата и възможностите свързани с мандата:

 https://www.efsa.europa.eu/en/events/stakeholder-meeting-protection-equidae-horses-donkeys-and-their-hybrids 

Срещата ще се проведе на 19 юни 2024 г. от 9:00 до 13:00 ч. (CEST) в Брюксел (Белгия).

Събитието е насочено към заинтересовани страни с експертиза и интерес към темата. За да се осигури ефективен диалог, участието е ограничено до 60 участници.

 Крайният срок за регистрация е 20 май 2024 г. (CEST):

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/661/stakeholder-meeting-on-the-protection-of-equidae

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив