25-04-2016

[CENTER][B]Среща организирана от Българския контактен център и представители от Европейския орган по безопасност на храните , 11-12.04.2016г. к.к. Боровец[/B][/CENTER] На 11 и 12 април 2016 г. в к.к.Боровец се проведе среща организирана от Българския контактен център към Център за оценка на риска (ЦОР), с участието на представители от над 30 научни организации в България, представители на Министерство на земеделието и храните, експерти от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и експерти от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) за обсъждане на възможностите за кандидатстване по обяви за грантове и обществени поръчки и търгове и включване в списъка по чл. 36 от Регламент 178/2002. Д-р Цветан Димитров, заместник министър на земеделието и храните откри срещата с приветствие към лекторите и гостите на събитието. В своето изявление зам.министър Димитров фокусира върху промяната в Закона за оценка на риска по хранителната верига, разширението в обхвата на научния анализ на информациите и становищата изготвени от ЦОР. Той подчерта, че и в момента съгласно действащото законодателство Центърът за оценка на риска, създаден през 2011 г. към БАБХ, е отделен от управлението на риска с цел гарантиране на независимостта на изготвяната научна оценка на риска от органите по управление на риска. Същевременно в новия законопроект, който премина първо четене в Парламента, се предвижда Центърът за оценка на риска да бъде изцяло отделен от БАБХ и да премине на директно подчинение на министъра като самостоятелна структура. Това решение се базира на анализ на неговата дейност и функциите му и е съобразено и с подготвяните промени на законодателството на ЕС по отношение на безопасността на храните. На двудневната среща представителите на ЕОБХ разясниха процедурите за кандидатстване за включване в научния обмен и в мрежата от организации, работещи в областите на компетентност на ЕОБХ. Ще бъдат представени и видовете договорирания и подпомагането с европейски средства на този научен обмен. Sosanna TASIOU (ЕОБХ) представи възможностите за кандидатстване по обяви за грантове и обществени поръчки и търгове с основни аспекти: [LIST]Обществени поръчки или грантове? Процедури за кандидатстване по обществени поръчки и видове договори; Същност на обществените поръчки; Процедури за кандидатстване по грантове и взаимни споразумения; Подготовка и уведомление на поканите ; Инициативи на ЕФСА за обявяване на грантове; Публикуване на обявите за грантове и обществени поръчки и търгове; Полезни връзки и актуална информация за научните организации в обновената интернет страница на ЕФСА.[/LIST] Kerstin Gross-Helmert (ЕОБХ) запозна участниците с базата данни на ЕОБХ включваща научните организации по чл. 36 от Регламент (EC) № 178/2002. Основни аспекти при представянето на Kerstin бяха насочени в следните направления: [LIST]Кратко представяне на чл. 36 от Регламент EC) № 178/2002 за свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на органа; Изисквания и възможности за включване в списъка с научни организации по чл.36 от Регламент EC) № 178/2002; Актуално състояние и обновяване на списъка с научни организации; Специален раздел за научните организации в интернет страницата на ЕОБХ.[/LIST] В предвиденото време за дискусия голяма част от участниците проявиха интерес и компетентност по обсъжданата специфична тематика и затвърдиха впечатленията от добрата колективна работа между научните организации по чл.36 в България и Българският контактен център. Голяма част от участниците проявиха желание за присъединяване към списъка с научните организации по чл.36 и за подобряване и разширяване на областите на взаимно сътрудничество на национално и международно ниво. [LINK] - [IMG_IMG_0299.JPG_][/LINK] [LINK] - [IMG_IMG_0305.JPG_][/LINK] [LINK] - [IMG_IMG_0314.JPG_][/LINK]

Архив