03-04-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува покана за кандидатстване в стажантска програма за 2024 г.

Поканата е отворена до 29 април 2024 г.

За повече информация и кандидатстване, моля посетете следния лик: EFSA Traineeships Call 2024 - EFSA Careers (europa.eu)

С цел да се подпомогнат заинтересованите страни в процеса на кандидатстване, ЕОБХ организира  уебинар, който ще се проведе на 16 април 2024 г. (11.30 - 12.30 ЦЕВ).

Можете да се регистрирате за участие в уебинара, в срок до 12 април 2024 г., 12.00 ч. (ЦЕВ), на следния линк: https://events.efsa.europa.eu/event/ar/657/webinar-on-of-efsas-2024-traineeship-call

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив