25-04-2023

На 29 март EFSA публикува научно становище „Хуманно отношение към телетата“, касаещо телетата в контекста на преразглеждането на законодателството за хуманно отношение към животните в съответствие със стратегията Farm2Fork:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7896

Във връзка с тази тема може да се запознаете с новината и инфографиката на:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-house-calves-small-groups-improve-welfare

https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/welfare-calves-farm

Освен това, може да участвате в онлайн информационната сесия на 23 май, информация за която е публикувана на:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/public-event-scientific-opinion-calves-dairy-cows-ducks-geese-and-quails

Регистрацията за събитието е до 18 май (12:00 ч.):

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/465/public-event-on-scientific-opinion-calves-dairy-cows-ducks-geese-and-quails

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив