17-03-2015

По искане на Европейската комисия, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви обосновка във връзка с “щадящи зъбите” сокове за пиене.

От Панела беше поискано да покаже дали заключенията за обосновката на благоприятния ефект, т.е намаляване на деминерализацията на зъбите, могат да се извадят въз основа на изследвания, които не измерват пряко нетната деминерализация, а измерват потенциала за деминерализация на емайла, например понижено pH в зъбната плака.

Панелът счита, че намаляването на pH на плаката веднага (в рамките на 10 минути) след единична консумация на напитка, е подходяща мярка за потенциала на напитките за деминерализация на зъбния емайл. “Щадящите зъбите” напитки имат малък или нямат потенциал за деминерализация на емайла по този процес, тъй като те не понижават pH до 5.7 или по-ниско, докато типичните безалкохолни напитки, съдържащи захар (8 - 12 g захари/ 100 ml) имат този потенциал. Благоприятният ефект (намаляване на нетната деминерализация на зъбите), обаче, на заменянето на типичните безалкохолни напитки, съдържащи захар с “щадящи зъбите” сокове за пиене се наблюдава само при честота на пиене на типични безалкохолни напитки, съдържащи захар 7 пъти дневно.

От Панела беше поискано и да прецени дали благоприятният ефект е показан или се очаква да бъде показан при консуматори, които по-рядко приемат конвенционални сокове за пиене и типични безалкохолни напитки, съдържащи захар, ако се замени, по-специално един прием на типични сокове и безалкохолни напитки, съдържащи захар, с еквивалентна порция от “щадящи зъбите” сокове за пиене.

Панелът счита, че при хора, които консумират конвенционални сокове за пиене или безалкохолни напитки, съдържащи захар и които консумират често захари и/или киселини от други напитки и храни, които могат да допринесат за деминерализация на зъбите, може да се очаква благоприятен ефект за поддържане на минерализацията на зъбите от замяната на един или повече приеми на конвенционални сокове или безалкохолни напитки, съдържащи захар с еквивалентен брой порции от “щадящи зъбите” сокове за пиене.

По отношение на текста, Панелът счита, че по смисъла на претенцията “намаляване на деминерализацията на зъбите” има подобно значение като “поддържане на минерализацията на зъбите”.

 

Архив