19-01-2018

Информация от ЕФСА относно стартирала обществена консултация по проект на документ за насоки за идентифициране на ендокринните нарушители съгласно законодателството за ЕС за пестициди и биоциди.

 Проектът на тези насоки е изготвен по молба на Европейската комисия, и е разработен в партньорство между EFSA Европейската агенция за химични вещества (ECHA).

 Документът е достъпен на следния линк - https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PC_ED_Guidance.aspx. Срок за коментари от заинтересовани страни – 31 януари 2018г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив