01-04-2020

EFSA стартира две публични консултации във връзка със синтетичната биология, както следва:

  • Обществена консултация по проект на научно становище за проучване на съществуващите насоки по отношение на тяхната адекватност относно молекулярната характеристика и оценката на риска от околната среда на генетично модифицирани растения, получени чрез синтетична биология, достъпно тук - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-gmo-panel-draft-scientific-opinion-evaluation.

Public consultation on the GMO Panel draft scientific opinion on the

www.efsa.europa.eu

EFSA's GMO Panel has launched an open consultation on its draft scientific opinion on the evaluation of existing guidelines for the molecular characterisation


  • Обществена консултация по проект на научно становище за проучване на съществуващите насоки по отношение на тяхната адекватност относно молекулярната характеристика и оценката на риска на микроорганизми, получени чрез синтетична биология, достъпно тук - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-scientific-committee-opinion

Public consultation on the draft EFSA Scientific Committee opinion

www.efsa.europa.eu

EFSA's Scientific Committee has launched an open consultation on its draft opinion "Evaluation of existing guidelines for their adequacy for the microbial

  • Крайният срок за изпращане на коментари по двата проекта е до 26 май 2020г., като се използва формата за коментари, достъпна на линковете, посочени по-горе.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив