13-05-2021

На 12 май 2021 г. EFSA публикува статия на тема: „Експертният опит на EFSA в подкрепа на политиката при подхода едно здраве“, достъпна тук - https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.e190501.

В статията, EFSA се съсредоточава върху необходимостта от подхода „Едно здраве“ за посрещането на глобални предизвикателства като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и COVID-19, и предоставяне на надеждни научни съвети за информирани политически решения.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив