11-12-2018

EFSA предоставя възможност да се включите като стипендиант или като приемаща организация (домакин) по стипендиантската програма на EFSA - EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme).

За Ваша информация, стипендиантската програма EU-FORA има за цел да допринесе за изграждане на научен капацитет за оценка на риска в областта на безопасността на храните; да засили сътрудничеството между компетентните организации, работещи в сферата на  безопасност на храните в Европа  и да насърчи хармонизирането на практиките за оценка на рисковете по хранителната верига в ЕС.

В тази връзка Ви изпращаме линк към публикувано от EFSA видео, популяризиращо програмата EU-FORА, достъпно в LinkedIn (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6476422357291454465) и Twitter: (https://twitter.com/EFSA_EU/status/1070656502585798657),

Крайният срок за кандидатстване по стипендиантската програма на EFSA - EU-FORA е 31.01.2019 г., като повече информация можете да намерите на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/181107

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив