08-10-2021

Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR), публикува покана за стипендиантска програма Werner Baltes.

В рамките на стипендията Werner Baltes, на осем квалифицирани млади учени от държавите членки на ЕС и на тези извън ЕС, ще се предостави възможност за тримесечен престой като гости на BfR. Чрез тази стипендия подходящите кандидати, ще могат да се запознаят отблизо с разнообразните задачи на BfR в областта на опазването на здравето на потребителите.

Крайният срок за кандидатстване е 01 декември 2021 г., като се използва електронната страница на BfR, достъпна тук - https://apps.bfr.bund.de/dbv3n/web/StartApply.do.

Повече информация за стипендията можете да намерите ТУК, както и на електронната страница на Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR) - https://www.bfr.bund.de/en/werner_baltes_fellowship-239856.html.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив